"r" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "r" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1218

SURE ADI AYET
Furkan (30) Peygamber, "Ey rabbim! Kavmim şu Kur'an'ı terkedilmiş bir şey haline getirdi" dedi.
Furkan (31) Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak rabbin yeter.
Furkan (38) Âd ve Semûd kavimlerini, ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ettik.
Furkan (45) rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
Furkan (49) O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
Furkan (54) O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Furkan (55) Onlar, Allah'ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.
Furkan (57) De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum."
Furkan (59) Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a4 kurulan rahmân'dır. Sen bunu haberdar olana sor!
Furkan (63) rahmân'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, "selâm!" der (geçer)ler.
Furkan (64) Onlar, rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
Furkan (65) Onlar, şöyle diyenlerdir: "Ey rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!"
Furkan (73) Onlar, kendilerine rabblerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kör ve sağır kesilmezler.
Furkan (74) Onlar, "Ey rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir.
Furkan (77) (Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak."
Neml (8) (Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: "Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! Âlemlerin rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır."
Neml (3) Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Şuara (5) rahmân'dan kendilerine gelen her yeni öğütten mutlaka yüz çevirirler.
Şuara (9) Şüphesiz senin rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Şuara (11) Hani rabbin Mûsâ'ya, "Zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?" diye seslenmişti.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Sonraki Sayfa >