"Peygamber" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Peygamber" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 333

SURE ADI AYET
Şuara (27) Firavun, "Bu size gönderilen Peygamberiniz, şüphesiz delidir" dedi.
Şuara (105) Nûh'un kavmi de Peygamberleri yalanladı.
Şuara (107) "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim."
Şuara (123) Âd kavmi de Peygamberleri yalanladı.
Şuara (125) "Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim."
Şuara (141) Semûd kavmi de Peygamberleri yalanladı.
Şuara (143) "Ben size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim."
Şuara (160) Lût'un kavmi de Peygamberleri yalanladı.
Şuara (162) "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim."
Şuara (176) Eyke halkı da Peygamberleri yalanladı.
Şuara (178) "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir Peygamberim."
Neml (45) Andolsun biz, "Allah’a kulluk edin" diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih’i Peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
Kasas (7) Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu Peygamberlerden kılacağız" diye ilham ettik.
Kasas (47) Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de, "Ey Rabbimiz! Bize bir Peygamber gönderseydin de âyetlerine uysaydık ve mü'minlerden olsaydık" diyecek olmasalardı, seni Peygamber olarak göndermezdik.
Kasas (59) Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir Peygamber göndermedikçe memleketleri helak edici değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memleketleri helak etmeyiz.
Ankebut (14) Andolsun, biz Nûh'u kendi kavmine Peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.
Ankebut (16) İbrahim'i de Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."
Ankebut (18) "Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir."
Ankebut (27) O'na (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u bahşettik. Onun soyundan gelenlere Peygamberlik ve kitab verdik. Ayrıca ona dünyada mükafatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de salih kimselerdendir.
Ankebut (28) Lût'u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: "Gerçekten siz, sizden önce dünyada hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sonraki Sayfa >