"iş" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iş" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 519

SURE ADI AYET
Bakara (5) İşte onlar Rab'lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de te onlardır.
Bakara (20) Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi, elbette onların itme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Bakara (25) İman edip salih ameller leyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmtir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Bakara (39) İnkâr edenler ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, te bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Bakara (62) Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden (her bir grubun kendi şeriatında) "Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller leyenler için Rableri katında mükafat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır" (diye hükmedilmtir).
Bakara (68) "Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın." dediler. Mûsâ şöyle dedi: "Rabbim diyor ki: O, ne yaşlı, ne körpe, ikisi arası bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz i yapın."
Bakara (81) Evet, kötülük leyip suçu benliğini kaplamış (ve böylece şirke düşmüş) olan kimseler var ya, te onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Bakara (82) İman edip salih ameller leyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Bakara (95) Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları ler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir.
Bakara (96) Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün lediklerini görür.
Bakara (110) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik lem olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Bakara (115) Doğu da, Batı da (tüm yeryüzü) Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü te oradadır. Şüphesiz Allah, lütfu gen olandır, hakkıyla bilendir.
Bakara (117) O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir e hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir.
Bakara (121) Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, te onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
Bakara (127) Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe'nin) temellerini yükseltiyor, "Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla itensin, hakkıyla bilensin" diyorlardı.
Bakara (137) Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla itendir, hakkıyla bilendir.
Bakara (139) Onlara de ki: "Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim lediklerimiz bize, sizin ledikleriniz size aittir. Biz ona gönülden bağlanmış kimseleriz."
Bakara (149) (Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, (namazda) Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin lediklerinizden asla habersiz değildir.
Bakara (157) İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da te bunlardır.
Bakara (158) Şüphesiz, Safa ile Merve Allah'ın (dininin) nanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ'be'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır lerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Sonraki Sayfa >