"Cennet" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cennet" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 127

SURE ADI AYET
Hud (108) Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedi kalmak üzere Cennettedirler. Ancak Rabbinin dilemesi başka. Bu onlara ardı kesilmez bir lütuf olarak verilmiştir.
Rad (23) Bu sonuç da Adn Cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler):
Rad (24) "Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan Cennet) ne güzeldir!"
Rad (35) Allah'a karşı gelmekten sakınanlara va'dolunan Cennetin durumu şudur: Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir.
Hicr (45) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
İbrahim (23) İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
Nahl (31) İçinden nehirler akan Adn Cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.
Nahl (32) Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin Cennete" derler.
Kehf (31) İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn Cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel bir yaslanacak yerdir!
Kehf (108) Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları Firdevs Cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.
Meryem (61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar Cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" Cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.
Meryem (63) İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız Cennettir.
Ta Ha (76) Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları Adn Cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
Ta Ha (117) Biz de şöyle dedik: "Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi Cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."
Ta Ha (121) Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve Cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.
Hac (14) Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
Hac (23) Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.
Hac (56) İşte o gün mülk (hükümranlık) Allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.
Müminun (11) Onlar Firdevs Cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Furkan (10) Dilerse sana bundan daha güzelini, içinden ırmaklar akan Cennetleri verebilecek olan, sana saraylar kurabilecek olan Allah'ın şanı yücedir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >