"Cennet" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cennet" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 127

SURE ADI AYET
Rahman (64) O iki Cennet koyu yeşil renktedir.
Vakıa (12) Onlar, Naîm Cennetlerindedirler.
Vakıa (21) Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, Cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.
Vakıa (89) Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm Cenneti vardır.
Hadıd (12) Mü'min erkeklerle mü'min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin gün kendilerine şöyle denir: "Bugün size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız Cennetlerdir." İşte bu büyük başarıdır.
Hadıd (21) Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah'a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan Cennete yarışırcasına koşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Mücadele (22) Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bile, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları Cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Haşr (20) Cehennemliklerle Cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Saf (12) (Bunu yapınız ki) Allah, günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan Cennetlere ve Adn Cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır.
Tegabun (9) Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları Cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
Talak (11) İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları Cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.
Tahrim (8) Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler.
Tahrim (11) Allah, iman edenlere ise, Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim! Bana katında, Cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!" demişti.
Kalem (34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında Naîm Cennetleri vardır.
Hakka (22) Yüksek bir Cennettedir.
Mearic (35) İşte onlar Cennetlerde ikram göreceklerdir.
Mearic (38) Onlardan her biri Naîm Cennetine sokulacağını mı umuyor?
Müddessir (42) Onlar Cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?"
İnsan (12) Sabretmelerine karşılık da onları Cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.
İnsan (14) Üzerlerine Cennetin gölgeleri sarkmış, Cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >