"Cennet" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cennet" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 127

SURE ADI AYET
Şura (7) Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup Cennette, bir grup ise cehennemdedir.
Şura (22) Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korku ile titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da Cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur.
Zuhruf (70) "Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde Cennete giriniz."
Zuhruf (72) İşte, bu yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen Cennettir.
Ahkaf (14) Onlar Cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık, orada sürekli kalacaklardır.
Ahkaf (16) İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler Cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara öteden beri yapılagelen doğru bir va'ddir.
Muhammed (6) Onları, kendilerine tanıttığı Cennete koyacaktır.
Muhammed (12) Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.
Muhammed (15) Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen Cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu Cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?
Fetih (5) Bütün bunlar Allah'ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları Cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, Allah katında büyük bir başarıdır.
Fetih (17) Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.
Kaf (31) Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.
Zariyat (16) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak Cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi.
Tur (18) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak Cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.
Necm (15) Me'va Cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
Kamer (54) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.
Rahman (46) Rabbinin huzurunda (hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki Cennet vardır.
Rahman (48) İki Cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir.
Rahman (54) Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki Cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.
Rahman (62) Bu iki Cennetten başka iki Cennet daha vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >