"Melek" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Melek" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 98

SURE ADI AYET
Rad (23) Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler):
Hicr (30) Bunun üzerine bütün Melekler saygı ile eğildiler.
Hicr (29) Hani Rabbin Meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti.
Hicr (7) "Eğer doğru söyleyenlerden isen bize Melekleri getirsene!"
Hicr (8) Biz Melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
Nahl (2) Allah, "Benden başka ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının" diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy ile Melekleri kullarından dilediğine indirir.
Nahl (28) O kafirler, nefislerine zulmederlerken Melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup, "Biz hiçbir kötülük yapmıyorduk" derler. (Melekler de şöyle diyecekler:) "Hayır! Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir."
Nahl (32) Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete" derler.
Nahl (33) (O kafirler) kendilerine ancak Meleklerin veya senin Rabbinin helâk emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Nahl (49) Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve Melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler.
İsra (40) Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da kendisine Meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz.
İsra (61) Hani Meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik, onlar da saygı ile eğilmişlerdi. Yalnız İblis saygı ile eğilmemiş, "Hiç ben, çamur halinde yarattığın kimse için saygı ile eğilir miyim?" demişti.
İsra (93) Dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve Melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça, ya da göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz." De ki: "Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak resul olarak gönderilen bir beşerim."
İsra (95) De ki: "Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine), yerleşip dolaşan Melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir Melek peygamber indirirdik."
Kehf (50) Hani biz Meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı ile eğilmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!
Ta Ha (116) Hani Meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de, İblis'ten başka Melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.
Enbiya (26) (Böyle iken) "Rahmân çocuk edindi" dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o Melekler ikrama erdirilmiş kullardır.
Enbiya (103) En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve Melekler onları, "İşte bu, size vaad edilen (mutlu) gününüzdür" diyerek karşılarlar.
Hac (75) Allah Meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Müminun (24) Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir Melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 Sonraki Sayfa >