"Melek" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Melek" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 98

SURE ADI AYET
Furkan (7) Dediler ki: "Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda, pazarda dolaşır. Ona bir Melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya!"
Furkan (21) Bize kavuşacaklarını ummayanlar, "Bize Melekler indirilseydi, yahut Rabbimizi görseydik ya!" dediler. Andolsun, onlar kendi benliklerinde büyüklük tasladılar ve büyük bir taşkınlık gösterdiler.
Furkan (22) Fakat Melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara hiçbir müjde yoktur. "Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız" diyecekler.
Furkan (25) O gün gök bulutlarla yarılıp parçalanacak ve Melekler bölük bölük indirilecektir.
Ahzab (43) O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; Melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah mü'minlere çok merhamet edendir.
Ahzab (56) Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.
Sebe (40) Allah'ın, onları hep birden toplayacağı, sonra da Meleklere, "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla!
Fatır (1) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Saffat (9) Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen Melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları için her taraftan taşa tutulurlar. Onlar için sürekli bir azap da vardır.
Saffat (24) Allah Meleklere şöyle emreder: "Zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.
Saffat (150) Yoksa biz Melekleri dişi olarak yaratmışız da onlar şahid mi bulunuyorlarmış?
Sad (69) "Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen Melekler topluluğuna) dair benim hiçbir bilgim yoktu."
Sad (71) Hani, Rabbin Meleklere şöyle demişti: "Muhakkak ben çamurdan bir insan yaratacağım."
Sad (73) Derken bütün Melekler topluca saygı ile eğildiler.
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir.
Fussilet (14) Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından3 gelmiş, "Allah'tan başkasına ibadet etmeyin" demişler, onlar da, "Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) Melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi.
Fussilet (30) Şüphesiz "Rabbimiz Allah'tır" deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın Melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken) vadedilmekte olan cennetle sevinin!"
Şura (5) Neredeyse gökler (onun azametinden) üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise, Rablerini hamd ile tespih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Zuhruf (19) Onlar, Rahmân'ın kulları olan Melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.
Zuhruf (53) "(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere Melekler gelmeli değil miydi?"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 Sonraki Sayfa >