"Melek" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Melek" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 98

SURE ADI AYET
Zuhruf (60) Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek Melekler yaratırdık.
Duhan (47) (Allah görevli Meleklere şöyle der:) "Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin."
Muhammed (27) Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak?
Kaf (17) Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı Melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.
Kaf (18) İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir Melek bulunmasın.
Zariyat (14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün (görevli Melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur."
Necm (26) Göklerde nice Melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.
Necm (27) Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, Meleklere dişi isimleri veriyorlar.
Tahrim (4) (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra Melekler de ona arka çıkarlar.
Tahrim (6) Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan Melekler vardır.
Hakka (17) Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.
Mearic (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.
Müddessir (30) Üzerinde on dokuz (görevli Melek) vardır.
Müddessir (31) Biz, cehennemin görevlilerini ancak Meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
Nebe (38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve Meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Abese (16) O, şerefli ve sâdık yazıcı Meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.
Fecr (23) Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak Melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan (yaptıklarını birer birer) hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak!?
Kadir (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5