"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Nahl (14) O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız in denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. (Bütün bunlar) onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz indir.
Nahl (16) Sizi sarsmaması in yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız in de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
Nahl (29) "Haydi, inde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!"
Nahl (31) İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri in orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır.
Nahl (44) (O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri in sana bu Kur'an'ı indirdik.
Nahl (45) Kötü işler yapmak in tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular?
Nahl (47) Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven inde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.
Nahl (54) Sonra sizden o sıkıntıyı giderince, bir de bakarsınız, inizden bir kısmı Rablerine ortak koşar.
Nahl (55) Kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etmek in böyle yaparlar. Bir süre daha faydalanın bakalım! Yakında bileceksiniz!
Nahl (58) Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman i öfke ile dolarak yüzü simsiyah kesilir!
Nahl (63) Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar in elem dolu bir azap vardır.
Nahl (64) Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman in ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.
Nahl (65) Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum in bir ibret vardır.
Nahl (66) Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin in bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (süzülen) enlere halis ve imi kolay süt iriyoruz.
Nahl (67) Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem ki, hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum in bir ibret vardır.
Nahl (69) "Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar in şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) in bir ibret vardır.
Nahl (79) Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum in ibretler vardır.
Nahl (81) Allah, yarattıklarından sizin in gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin in barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor.
Nahl (84) Kıyamet günü her ümmetten bir şahit göndereceğiz; sonra inkar edenlere ne (özür dilemeleri in) izin verilecek, ne de Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilecek.
Nahl (89) (Ey Muhammed!) Her ümmetin kendi inden üzerlerine bir şahit göndereceğimiz, seni de onların üzerine bir şahit olarak getireceğimiz günü düşün. Sana bu kitabı; her şey in bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve müslümanlar in bir müjde olarak indirdik.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >