"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Ta Ha (58) "Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun in seninle bizim aramızda; uygun bir yerde, senin de, bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle."
Ta Ha (67) Bunun üzerine Mûsâ inde bir korku hissetti.
Ta Ha (73) "Şüphesiz ki biz; günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi in, Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır."
Ta Ha (76) Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mü'min olarak varırsa, işte onlar in en yüksek dereceler, inden ırmaklar akan, inde ebediyyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
Ta Ha (82) "Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse in son derece affediciyim."
Ta Ha (88) Böylece (Samirî) onlar in böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. (Samirî ve adamları) "Bu sizin de ilahınızdır, Mûsâ'nın da ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada) unuttu (da onu Tûr'da aramaya gitti)" dediler.
Ta Ha (97) Mûsâ, "Çekil git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) "Bana dokunmak yok!" diyeceksin.9 Senin in, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.
Ta Ha (101) Onlar o günahın cezası inde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün1 bu ağır yük onlar in ne kötü bir yüktür!
Ta Ha (104) Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit lerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.
Ta Ha (116) Hani meleklere, "Adem in saygı ile eğilin" demiştik de, İblis'ten başka melekler hemen saygı ile eğilmişler; İblis bundan kaçınmıştı.
Ta Ha (117) Biz de şöyle dedik: "Ey Adem! Şüphesiz bu (İblis) sen ve eşin in bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın; sonra mutsuz olursun."
Ta Ha (118) "Şüphesiz senin in orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur."
Ta Ha (128) Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız, onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri in ibretler vardır.
Ta Ha (131) Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak in dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Enbiya (1) İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet inde yüz çevirmekteler.
Enbiya (13) Onlara, "Kaçmayın, o inde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız" denildi.
Enbiya (41) Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de lerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.
Enbiya (47) Kıyamet günü in adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
Enbiya (48) Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar in o Furkân'ı (Tevrat'ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik.
Enbiya (49) Onlar, görmedikleri halde Rablerinden ten e korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >