"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Hac (14) Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri inden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
Hac (19) İşte iki hasım taraf ki, Rableri hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler in ateşten giysiler bilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
Hac (20) Onunla, karınlarının indekiler ve derileri eritilir.
Hac (21) Onlar in bir de demirden topuzlar vardır.
Hac (23) Şüphesiz, Allah iman edip salih ameller işleyenleri lerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.
Hac (25) İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve inde, yerli, misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar (azabı hak etmişlerdir.) Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız.
Hac (26) Hani biz İbrahim'e, Kâbe'nin yerini, "Bana hbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler in temizle" diye belirlemiştik.
Hac (30) Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi in bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında6 bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
Hac (33) Sizin in onlarda belli bir zamana kadar bir takım yararlar vardır. Sonra da kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik (Kâbe)'dir.
Hac (34) Her ümmet in, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!
Hac (36) Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin in Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin in onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.
Hac (39) Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad in izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.
Hac (40) Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, lerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki Allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Hac (49) De ki: "Ey insanlar! Ben sizin in ancak apaçık bir uyarıcıyım."
Hac (50) Artık iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar in bir bağışlama, güzel bir nimet (cennet) vardır.
Hac (51) Âyetlerimizi geçersiz kılmak in çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
Hac (53) Allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak in böyle yapar. H şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık indedirler.
Hac (55) İnkar edenler, kendilerine kıyamet ansızın gelinceye, yahut da onlara kısır bir günün8 azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan bir şüphe inde kalırlar.
Hac (57) İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar in de alçaltıcı bir azap vardır.
Hac (61) Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün ine sokar, gündüzü de gecenin ine sokar. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >