"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Furkan (27) O gün zalim kimse, (çaresizlik inde) ellerini ısırıp şöyle diyecektir: "Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım!"
Furkan (31) Biz, işte böyle, her peygamber in suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
Furkan (32) İnkar edenler, "Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya!" dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek in onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.
Furkan (39) Bunların herbirine misaller getirdik, (öğüt almadıkları in) hepsini kırıp geçirdik.
Furkan (59) Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün inde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a4 kurulan Rahmân'dır. Sen bunu haberdar olana sor!
Furkan (62) O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler in geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.
Neml (3) Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü’minler in bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Şuara (13) "Göğsüm daralır. Akıcı konuşamam. Onun in, Hârûn'a da peygamberlik ver (ve onu bana yardımcı yap)."
Şuara (21) "Sizden korktuğum in de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı."
Şuara (51) "(Burada) ilk inananlar biz olduğumuz in şüphesiz Rabbimizin, hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz."
Şuara (79) "O, bana yediren ve irendir."
Şuara (97) "Allah'a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık indeymişiz."
Şuara (119) Derken biz onu ve beraberindekileri dolu geminin inde (taşıyıp) kurtardık.
Şuara (148) "Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveleri olgunlaşmış hurmalıklarda güven inde bırakılacak mısınız?"
Şuara (155) Salih, şöyle dedi: "İşte bir dişi deve! Onun (belli bir gün) su me hakkı var, sizin de belli bir gün su me hakkınız vardır."
Şuara (166) "Rabbinizin, sizin in yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz."
Şuara (197) İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) in bir delil değil midir?
Neml (31) "Mektup Süleyman’dan gelmiştir. O, "Bismillahirrahmânirrahîm" diye başlamakta ve inde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir."
Neml (40) Kitaptan bilgisi olan biri, "Ben onu, gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm" dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce şöyle dedi: "Bu, şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek in, Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi in şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse (bilsin ki) Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir."
Neml (45) Andolsun biz, "Allah’a kulluk edin" diye (uyarması in) Semûd kavmine, kardeşleri Salih’i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >