"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Lokman (16) (Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın inde, yahut göklerde ya da yerin inde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır."
Lokman (15) "Eğer, hakkında hbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman in seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim."
Lokman (14) İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl inde olur. (İşte onun in) insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır."
Lokman (12) Andolsun, biz Lokmân'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi in şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
Lokman (11) İşte Allah'ın yarattıkları! Haydi, Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin! Hayır, zalimler açık bir sapıklık indedirler.
Lokman (9) Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler in lerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Lokman (6) İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak in, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar in aşağılayıcı bir azap vardır.
Secde (3) Yoksa "Onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce hbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman in, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.
Secde (4) Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün inde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin in ondan başka hbir dost, hbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
Secde (9) Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin in işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz!
Secde (11) De ki: "Sizin in görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."
Secde (16) Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadet etmek in yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah in harcarlar.
Secde (17) H kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar in saklanan göz aydınlıklarını bilemez.
Secde (19) İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar in, yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak Me'vâ cennetleri vardır.
Secde (23) Andolsun, biz Mûsâ'ya Kitab'ı (Tevrat'ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur'an'a) kavuşma konusunda sakın şüphe inde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık
Secde (24) Sabredip âyetlerimize kesin olarak inandıkları zaman lerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.
Secde (26) Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar in yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hâlâ duymayacaklar mı?
Ahzab (4) Allah, hbir adamın ine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zıhâr yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız (gibi) kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz (fakat gerçekliği olmayan) sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
Ahzab (6) Peygamber, mü'minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de mü'minlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah'ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri in (diğer) mü'minlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitap'ta yazılıdır.
Ahzab (8) (Allah bunu,) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek in (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >