"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Fatır (6) Şüphesiz şeytan sizin in bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.
Fatır (2) Allah insanlar in ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fatır (43) Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak in (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hbir sapma bulamazsın.
Yasin (6) Kur'an, ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet inde olan bir kavmi uyarman in mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
Yasin (10) Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar in birdir, inanmazlar.
Yasin (19) Elçiler de, "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği in mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz" dediler.
Yasin (24) "O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık inde olurum."
Yasin (28) Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak in) gökten hbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
Yasin (32) Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap in) huzurumuza çıkarılacaklardır.
Yasin (33) Ölü toprak onlar in bir delildir. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler
Yasin (35) Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmalıklar, üzüm bağları var ettik ve lerinde pınarlar fışkırttık. Bunları onların elleri yapmış değildir. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
Yasin (37) Gece de onlar in bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık inde kalmışlardır.
Yasin (39) Ayın dolaşımı in de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
Yasin (41) Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar in bir delildir.
Yasin (42) Biz onlar in o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
Yasin (43) Biz istesek onları suda boğarız da kendileri in ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.
Yasin (47) Onlara, "Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın" denildiği zaman, inkar edenler iman edenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık indesiniz" derler.
Yasin (57) Onlar in orada meyveler vardır. Onlar in diledikleri her şey vardır.
Yasin (61) "Ey ademoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin in apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?"
Yasin (66) Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak in didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >