"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Yasin (70) (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi in Kur'an'ı indirdik.
Yasin (71) Görmediler mi ki biz onlar in, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
Yasin (73) Onlar in bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve ecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
Yasin (75) Onlar ilahlar in (hizmete) hazır asker oldukları halde, ilahlar onlara yardım edemezler.
Yasin (80) O, sizin in yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
Saffat (9) Onlar, yüce topluluğu (ileri gelen melekler topluluğunu) dinleyemezler. Kovulmaları in her taraftan taşa tutulurlar. Onlar in sürekli bir azap da vardır.
Saffat (36) "Biz, deli bir şair in ilahlarımızı mı terk edeceğiz?" diyorlardı.
Saffat (42) İşte onlar in belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir.
Saffat (46) Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve enlere lezzet veren kadehler dolaştırılır.
Saffat (47) Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu mekle sarhoş da olmazlar.
Saffat (61) Çalışanlar böylesi in çalışsınlar!
Saffat (63) Şüphesiz biz onu zalimler in bir imtihan aracı kıldık.
Saffat (67) Sonra onlar in bunun üstüne kaynar sudan karışık bir ecek vardır.
Saffat (79) Âlemler inde Nûh'a selam olsun!
Saffat (94) Kavmi (telaş inde) koşarak ona doğru geldi.
Saffat (97) Kavmi, "Onun in bir bina yapın, (inde ateş yakın) ve onu ateşe atın" dedi.
Saffat (104) Nihayet her ikisi de (Allah'ın emrine) boyun eğip, İbrahim de onu (boğazlamak in) yüz üstü yere yatırınca ona, şöyle seslendik: "Ey İbrahim!"
Saffat (129) Sonradan gelenler erisinde ona güzel bir ad bıraktık.
Saffat (157) Eğer doğru söyleyen kimseler iseniz getirin (bu delili eren) kitabınızı!
Sad (2) Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık indedirler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >