"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Hucurat (3) Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, gönüllerini takvâ (Allah'a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar in bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.
Hucurat (5) Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri in daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Hucurat (6) Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak in o haberin doğruluğunu araştırın.
Hucurat (13) Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız in sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.
Kaf (7) Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden açıcı çift bitkiler bitirdik.
Kaf (8) Bütün bunlar, tenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek indir.
Kaf (11) Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar in rızık olarak bahçeler ve bilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.
Kaf (15) İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe indedirler.
Kaf (20) (İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri in) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.
Kaf (26) "Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın ine!"
Kaf (27) Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık inde idi."
Kaf (33) Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten in, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler indir."
Kaf (35) Orada kendileri in diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.
Kaf (37) Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler in bir öğüt vardır.
Kaf (44) O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap in) bir toplamadır, bize göre kolaydır.
Zariyat (11) Cehalet inde gaflete dalmış olan (ve "Muhammed şairdir, delidir" diyen) yalancılar kahrolsun!
Zariyat (19) Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar in bir hak vardır.
Zariyat (21) Kesin olarak inananlar in yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
Zariyat (28) (Yemediklerini görünce) onlardan İbrahim'in ine bir korku düştü. Onlar, "korkma" dediler ve onu bilgin bir oğul ile müjdelediler.
Zariyat (34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lût'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar in belirlenmiş taşlar yağdırmak in gönderildik."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >