"iç" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "iç" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1179

SURE ADI AYET
Mülk (29) De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık inde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"
Kalem (34) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar in Rableri katında Naîm cennetleri vardır.
Kalem (51) Şüphesiz inkar edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin in,) "H şüphe yok o bir delidir" diyorlar.
Kalem (52) Halbuki o (Kur'an), âlemler in ancak bir öğüttür.
Hakka (7) Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, i boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
Hakka (12) Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin in bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
Hakka (18) O gün (hesap in Allah'a) arz olunursunuz. Hbir sırrınız gizli kalmaz.
Hakka (21) Artık o, hoşnut bir hayat indedir.
Hakka (24) (Onlara şöyle denir:) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, in."
Hakka (49) Şüphesiz biz, inizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
Hakka (50) Şüphesiz Kur'an, kâfirler in mutlaka bir pişmanlık sebebidir.
Mearic (14) Birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından kurtulmak in oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın.
Mearic (25) Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar in belli bir hak bulunan kimselerdir.
Mearic (37) Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay etmek in) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?
Nuh (2) Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin in apaçık bir uyarıcıyım."
Nuh (12) ‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin in bahçeler var etsin, sizin in ırmaklar var etsin.'
Nuh (13) ‘Size ne oluyor da Allah in bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'
Nuh (16) ‘Onların inde nasıl ayı, bir ışık, güneşi de bir kandil yapmıştır?'
Nuh (20) ‘Allah yeryüzünü sizin in bir sergi yapmıştır ki, oradaki geniş yollarda yürüyesiniz.' "
Nuh (25) Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri in Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Sonraki Sayfa >