"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Ta Ha (90) Andolsun, Hârûn onlara daha önce şöyle demişti: "Ey kavmim! Siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin rabbiniz ancak Rahmân'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin."
Ta Ha (121) Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı.
Ta Ha (122) Sonra rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.
Ta Ha (127) Haddi aşan ve rabbi'nin âyetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır.
Ta Ha (129) rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı onlar da hemen cezalandırılırlardı.
Ta Ha (130) O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce rabbini hamd ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın
Ta Ha (131) Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Ta Ha (133) İnanmayanlar, "Doğru söylediğine dair bize rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!" dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur'an) onlara gelmedi mi?
Ta Ha (134) Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azap ile helâk etseydik mutlaka, "Ey rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyetlerine uysaydık" derlerdi.
Enbiya (22) Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
Enbiya (46) Andolsun, onlara rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak "Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimselerdik" diyeceklerdir.
Enbiya (56) İbrahim dedi ki: "Hayır! rabbiniz göklerin ve yerin rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim."
Enbiya (83) Eyyûb'u da hatırla. Hani o rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti.
Enbiya (89) Zekeriya'yı da hatırla. Hani o, rabbine, "rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua etmişti.
Enbiya (92) Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.
Enbiya (112) (Peygamber), "Ey rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân'dır" dedi.
Hac (1) Ey insanlar! rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir.
Hac (30) Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında6 bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
Hac (47) Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki Allah asla va'dinden caymaz. Şüphesiz rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.
Hac (54) Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah iman edenleri doğru yola iletir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >