"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Zuhruf (49) (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler.
Zuhruf (64) Şüphesiz Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O'na kulluk edin, işte bu doğru bir yoldur.
Zuhruf (77) (Görevli meleğe şöyle seslenirler:) "Ey Mâlik! rabbin bizim işimizi bitirsin." O da, "Siz hep böyle kalacaksınız" der.
Zuhruf (82) Göklerin ve yerin rabbi, Arş'ın da rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.
Zuhruf (88) Onun (Muhammed'in), "Ya rabbi!" demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.
Duhan (7) Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Duhan (8) Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de rabbiniz, önceki atalarınızın da rabbidir.
Duhan (20) "Şüphesiz ki ben, beni taşlamanızdan, benim de rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah'a sığındım."
Duhan (22) Sonra Mûsâ rabbine, "Bunlar günahkâr bir toplumdur" diye seslendi.
Duhan (57) Bunlar rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
Casiye (15) Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra rabbinize döndürüleceksiniz.
Casiye (17) Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü, aralarında hüküm verecektir.
Casiye (36) Hamd, göklerin rabbi ve yerin rabbi, âlemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.
Ahkaf (13) "Şüphesiz rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
Ahkaf (25) "O, rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder." Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hâle geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.
Ahkaf (34) İnkâr edenlere ateşe sunuldukları gün, "Bu gerçek değil miymiş?" denir. Onlar, "Evet, rabbimize andolsun ki gerçekmiş" derler. Allah, "Öyle ise inkâr etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın!" der.
Muhammed (14) rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir?
Kaf (27) Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi."
Kaf (39) O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de rabbini hamd ederek tespih et.
Zariyat (23) Göğün ve yerin rabbine andolsun ki o (size vadolunanlar), sizin konuşmanız gibi gerçektir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >