"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Cin (25) De ki: "Sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem."
Müzzemmil (8) rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.
Müzzemmil (9) O, doğunun da batının da rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
Müzzemmil (19) Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Müddessir (3) rabbini yücelt.
Müddessir (7) rabbinin rızasına ermek için sabret.
Müddessir (31) Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
Kıyame (12) O gün varıp durulacak yer, sadece rabbinin huzurudur.
Kıyame (30) Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş rabbinedir.
İnsan (10) "Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) rabbimizden korkarız."
İnsan (24) O halde, rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
İnsan (25) Sabah akşam rabbinin adını an.
İnsan (29) İşte bu bir öğüttür. Dileyen, rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Nebe (38) Bunlar kendilerine; rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Nebe (39) İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse rabbine ulaştıran bir yol tutar.
Naziat (16) Hani, rabbi ona mukaddes Tuvâ vadisinde şöyle seslenmişti:
Naziat (19) Seni rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"
Naziat (24) "Ben, sizin en yüce rabbinizim!" dedi.
Naziat (41) Kim de, rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >