"rabbi" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "rabbi" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 656

SURE ADI AYET
Furkan (31) Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak rabbin yeter.
Furkan (45) rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık.
Furkan (54) O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Furkan (55) Onlar, Allah'ı bırakıp, kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kâfir, rabbine karşı (şeytana) arka çıkandır.
Furkan (57) De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum."
Furkan (65) Onlar, şöyle diyenlerdir: "Ey rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir!"
Furkan (74) Onlar, "Ey rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir.
Furkan (77) (Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin! Siz yalanladınız. Öyle ise azap yakanızı bırakmayacak."
Neml (8) (Mûsâ) Ateşe varınca ona şöyle seslenildi: "Ateşin başındaki de çevresindekiler de kutlu olsun! Âlemlerin rabbi olan Allah eksikliklerden uzaktır."
Şuara (9) Şüphesiz senin rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Şuara (11) Hani rabbin Mûsâ'ya, "Zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?" diye seslenmişti.
Şuara (12) Mûsâ şöyle dedi: "Ey rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum."
Şuara (16) "Firavun'a gidin ve deyin: "Şüphesiz biz âlemlerin rabbinin elçisiyiz",
Şuara (21) "Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, rabbim bana hüküm ve hikmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı."
Şuara (23) Firavun, "Âlemlerin rabbi de nedir?" dedi.
Şuara (24) Mûsâ, "O, göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."
Şuara (26) Mûsâ, "O, sizin de rabbiniz, geçmiş atalarınızın da rabbidir" dedi.
Şuara (28) Mûsâ, "O, doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu, böyledir" dedi.
Şuara (47) "Âlemlerin rabbine inandık" dediler.
Şuara (48) "Mûsâ'nın ve Hârûn'un rabbi'ne."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Sonraki Sayfa >