"Cehennem" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cehennem" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 165

SURE ADI AYET
Nisa (115) Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve Cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
Nisa (121) İşte onların barınağı Cehennemdir. Ondan bir kaçış yolu bulamazlar.
Nisa (140) Oysa Allah size Kitapta (Kur'an'da) "Allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini Cehennemde toplayacaktır.
Nisa (145) Şüphesiz ki münafıklar, Cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın.
Nisa (169) (Allah onları) ancak içinde ebedi kalacakları Cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır.
Maide (10) İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar Cehennemliklerdir.
Maide (29) "Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip Cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır."
Maide (86) İnkar edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar Cehennemliklerdir.
Araf (179) Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını Cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
Araf (50) Cehennemlikler de cennetliklere, "Ne olur, sudan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın" diye çağrışırlar. Onlar, "Şüphesiz, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır" derler.
Araf (47) Gözleri Cehennemlikler tarafına çevrildiği zaman, "Ey Rabbimiz! Bizi zalim toplumla beraber kılma" derler.
Araf (46) İkisi (cennet ve Cehennem) arasında bir sur A'râf üzerinde de bir takım adamlar vardır. Cennet ve Cehennemliklerin hepsini simalarından tanımaktadırlar. Cennetliklere, "Selam olsun size!" diye seslenirler. Onlar henüz cennete girmemişlerdir, ama bunu ummaktadırlar.
Araf (44) Cennetlikler Cehennemliklere, "Rabbimizin bize va'dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va'd ettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar, "Evet" derler. O zaman aralarında bir duyurucu, "Allah'ın laneti zalimlere!" diye seslenir.
Araf (41) Onlar için Cehennem ateşinden döşek, üstlerinde de Cehennem ateşinden örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.
Araf (36) Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar Cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
Araf (18) Allah dedi ki: "Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi Cehenneme doldururum."
Enfal (14) İşte şimdi siz tadın onu! Kafirlere bir de Cehennem azabı vardır.
Enfal (16) Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme, ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç- böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o, Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer de Cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
Enfal (36) Şüphe yok ki, inkar edenler mallarını (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp Cehenneme sürüleceklerdir.
Enfal (37) Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak Cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Sayfa >