"Cehennem" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cehennem" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 165

SURE ADI AYET
Fussilet (19) Allah'ın düşmanlarının, toplanıp yığın yığın Cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla!
Fussilet (20) Nihâyet Cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.
Fussilet (24) Şimdi eğer dayanabilirlerse artık Cehennem onların yeridir! Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez.
Şura (7) Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise Cehennemdedir.
Zuhruf (74) Şüphesiz suçlular Cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
Duhan (47) (Allah görevli meleklere şöyle der:) "Tutun onu, Cehennemin ortasına sürükleyin."
Duhan (56) Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Cehennem azabından korumuştur.
Casiye (10) Arkalarında da Cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.
Fetih (6) Bir de, Allah'ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine Cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Kaf (25) (Allah şöyle der:) "Atın Cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!"
Kaf (30) O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.
Tur (14) Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir.
Tur (18) Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları Cehennem azabından korumuştur.
Tur (27) "Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen Cehennem azabından korudu."
Rahman (43) İşte bu suçluların yalanladıkları Cehennemdir.
Rahman (44) Onlar, Cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.
Vakıa (94) Bir de Cehenneme atılma vardır.
Hadıd (19) Allah'a ve Peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar sıddîklar (sözü özü doğru kimseler) ve Allah katında şahitlerdir. Onların mükafatları ve nurları vardır. İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar Cehennemliklerdir.
Mücadele (8) Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de, "Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya!" diyorlar. Cehennem onlara yeter! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!2
Mücadele (17) Onların malları da, evlatları da Allah'a karşı kendilerine bir yarar sağlamayacaktır. Onlar, Cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Sayfa >