"Cehennem" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cehennem" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 165

SURE ADI AYET
İsra (39) Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak Cehenneme atılırsın.
İsra (63) Allah şöyle dedi: "Çekil, git". Onlardan kim sana uyarsa kuşkusuz Cehennem tam bir karşılık olarak hepinizin cezası olacaktır."
İsra (97) Allah kimi doğru yola iletirse işte o, doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer Cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe, onlara çılgın ateşi artırırız.
Kehf (29) De ki: "Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin." Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.
Kehf (101) O gün Cehennemi; gözleri Zikr'ime (Kur'an'a) karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına (bütün dehşetiyle) dikeriz!
Kehf (102) İnkar edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz Cehennemi kâfirlere konak olarak hazırladık.
Kehf (106) İşte böyle. İnkar etmeleri, âyetlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası Cehennemdir.
Meryem (68) Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle Cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.
Meryem (71) (Ey insanlar!) Sizden Cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.
Meryem (86) Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi Cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!
Ta Ha (74) Şüphesiz, kim Rabbine günahkâr olarak varırsa, kesinlikle ona Cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de (güzel bir hayat) yaşar.
Enbiya (29) İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım" derse böylesini Cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.
Enbiya (98) Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz Cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.
Enbiya (101) Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar Cehennemden uzaklaştırılmışlardır.
Enbiya (102) Onlar Cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
Hac (4) Şeytan hakkında, "Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu Cehennem azabına sürükler" diye yazılmıştır.
Hac (22) Her ne zaman Cehennemden, o ızdıraptan çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara, "Tadın yangın azabını" denilir.
Hac (51) Âyetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar Cehennemliklerdir.
Müminun (103) Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar Cehennemde ebedi kalacaklardır.
Nur (57) İnkâr edenlerin (Allah'ı) yeryüzünde aciz bırakacaklarını sanma! Onların varacağı yer Cehennemdir. Ne kötü varış yeridir o!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Sayfa >