"Cehennem" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Cehennem" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 165

SURE ADI AYET
Haşr (3) Eğer Allah, onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise, onlar için Cehennem azabı vardır.
Haşr (20) Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Tegabun (10) İnkar eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, içinde ebedi kalmak üzere Cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Tahrim (9) Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer Cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Mülk (6) Rablerini inkar edenler için Cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Mülk (8) Neredeyse Cehennem öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar.
Hakka (31) "Sonra onu Cehenneme atın."
Mearic (16) Hayır (ne mümkün)! Şüphesiz, Cehennem derileri kavurup çıkaran alevli ateştir.
Nuh (25) Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve Cehenneme sokuldular da kendileri için Allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.
Cin (15) "Hak yoldan sapanlara gelince, onlar Cehenneme odun olmuşlardır."
Cin (23) "Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları Cehennem ateşi vardır."
Müzzemmil (13) Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, Cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
Müddessir (31) Biz, Cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
Mürselat (32) Şüphesiz Cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.
Nebe (23) Şüphesiz Cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
Naziat (36) Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.
Naziat (39) Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, Cehennem onun sığınağıdır.
Tekvir (12) Cehennem alevlendirildiği zaman,
İnfitar (14) Şüphesiz, günahkârlar da Cehennemdedirler.
Mutaffifın (16) Sonra onlar muhakkak Cehenneme gireceklerdir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sonraki Sayfa >