"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Kehf (58) Rabbin, çok bağışlayıcıdır, merhamet saHIbidir. Eğer yaptıkları yüzünden onları (dünyada) cezaya çarptırsaydı, elbette azaplarını çarçabuk verirdi. Hayır, onlar için belirlenmiş bir gün vardır ki (o gün gelince) HIçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.
Kehf (69) Mûsâ, "İnşaallah beni sabırlı bulacaksın. HIçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim" dedi.
Kehf (70) O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe HIçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın."
Kehf (93) İki dağ arasına ulaşınca, bunların önünde, neredeyse HIçbir sözü anlamayan bir halk buldu.
Kehf (96) "Bana (yeterince) demir madeni getirin" dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu (dağlarla) bir HIzaya getirince "körükleyin!" dedi. Demiri eritip kor (gibi) yapınca da, "Bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım" dedi.
Meryem (4) O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) HIç mahrum olmadım."
Meryem (9) (VaHIy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, HIçbir şey değil iken seni de yarattım."
Meryem (14) (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken HIkmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.
Meryem (20) Meryem, "Bana HIçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi.
Meryem (26) "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün HIçbir insan ile konuşmayacağım" de.
Meryem (61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve HIçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.
Meryem (65) (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. HIç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
Meryem (67) İnsan, daha önce HIçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?
Meryem (71) (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak HIç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.
Meryem (76) Allah doğruya erenlerin HIdayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.
Meryem (98) Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan HIçbirini HIssediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?
Ta Ha (8) Allah, kendisinden başka HIçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
Ta Ha (14) "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka HIçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."
Ta Ha (15) "Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden HIç söz etmeyecek)tim."
Ta Ha (50) Mûsâ, "Rabbimiz her şeye HIlkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir" dedi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >