"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Mearic (3) Soran birisi, yükselme yollarının saHIbi Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve HIç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.
Mearic (10) (O gün) HIçbir samimi dost, dostunu sormaz.
Nuh (23) "Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i HIç bırakmayın."
Nuh (26) Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Kâfirlerden HIç kimseyi yeryüzünde bırakma!"
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize HIç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Cin (7) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, Allah'ın HIç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."
Cin (13) "Gerçekten biz HIdayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar."
Cin (18) "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte HIç kimseye kulluk etmeyin.
Cin (20) De ki: "Şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve O'na HIç kimseyi ortak koşmam."
Cin (22) De ki: "Gerçekten beni Allah'a karşı HIç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."
Cin (26) O gaybı bilendir. HIç kimseye gaybını bildirmez.
Müzzemmil (9) O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka HIçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
Müddessir (10) Kâfirler için HIç kolay değildir.
Kıyame (11) Hayır, HIçbir sığınacak yer yoktur.
İnsan (19) Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak HIzmetçiler dolaşır.
İnsan (24) O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan HIçbir günahkâra ve HIçbir nanköre itaat etme.
İnsan (30) Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Nebe (38) Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a HItap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
Abese (5) Kendini muhtaç HIssetmeyene gelince;
İnfitar (19) O gün kimse kimseye HIçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >