"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Al-i İmran (4) O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer HIdayet olarak indirmişti.Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç saHIbidir, intikam saHIbidir.
Al-i İmran (5) Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a HIçbir şey gizli kalmaz.
Al-i İmran (6) O, sizi raHImlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Al-i İmran (8) (Onlar şöyle yakarırlar): "Rabbimiz! Bizi HIdayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin."
Al-i İmran (10) Şüphesiz, inkar edenlere, ne malları, ne de evlatları Allah'a karşı HIçbir fayda sağlar. Onlar ateşin yakıtıdırlar.
Al-i İmran (18) Allah, melekler ve ilim saHIpleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şâHItlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Al-i İmran (20) Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: "Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim." Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere6 de ki: "Siz de İslâm'ı kabul ettiniz mi?" Eğer İslâm'a girerlerse HIdayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.
Al-i İmran (22) Onlar, amelleri, dünyada da, aHIrette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların HIç yardımcıları da yoktur.
Al-i İmran (25) Bakalım, kendilerini o geleceğinde HIç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve HIç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit, halleri nice olacaktır.
Al-i İmran (35) Hani, İmran'ın karısı, "Rabbim! Karnımdaki çocuğu sırf sana HIzmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin" demişti.
Al-i İmran (44) (Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim HImayesine alıp koruyacak diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.
Al-i İmran (48) Ve Allah ona kitabı, HIkmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek.
Al-i İmran (56) "İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da, aHIrette de şiddetli bir şekilde azab edeceğim. Onların HIç yardımcıları da olmayacaktır."
Al-i İmran (58) (Ey Muhammed!) Bunu (bildirdiklerimizi) biz sana âyetlerden ve HIkmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.
Al-i İmran (62) Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah'tan başka HIçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Al-i İmran (64) De ki: "Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona HIçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "ŞaHIt olun, biz müslümanlarız."
Al-i İmran (65) Ey kitap ehli! İbraHIm hakkında niçin tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz HIç düşünmüyor musunuz?
Al-i İmran (66) İşte siz böyle kimselersiniz! Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya HIç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Al-i İmran (73) "Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın" (dediler). De ki: "Şüphesiz HIdayet, Allah'ın HIdayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyHInize deliller getireceklerinden ötürü mü (böyle söylüyorsunuz)?" De ki: "Lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir."
Al-i İmran (79) Allah'ın, kendisine Kitab'ı, hükmü (HIkmeti) ve peygamberliği verdiği HIçbir insanın, "Allah'ı bırakıp bana kullar olun" demesi düşünülemez. Fakat (şöyle öğüt verir:) "Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz Kitap uyarınca rabbânîler (Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar) olun."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >