"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Rad (30) (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendIlerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendIlerine okuyasın. De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir Ilâh yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O'nadır."
Rad (33) Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkâr edIlir mi? Halbuki onlar, Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz (bununla) O'na yeryüzünde bIlmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız?" Hayır inkâr edenlere hIleleri güzel gösterIldi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola Iletecek yoktur.
Rad (36) KendIlerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirIlen Kur'an Ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk etmek ve O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır."
Rad (37) Böylece biz onu (Kur'an'ı) Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu Ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.
Hicr (70) Onlar, "Biz seni insanlarla IlgIlenmekten menetmemiş miydik" dedIler.
Hicr (33) İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekIllenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı Ile eğIlemem."
Hicr (32) Allah, "Ey İblis! Saygı Ile eğIlenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi.
Hicr (30) Bunun üzerine bütün melekler saygı Ile eğIldIler.
Hicr (31) Ancak İblis, saygı Ile eğIlenlerle beraber olmaktan kaçındı.
Hicr (29) Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekIllendirIlmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı Ile eğIlin" demişti.
İbrahim (4) Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin dIliyle gönderdik ki, onlara (Allah'ın emirlerini) iyice açıklasın. Allah dIlediğini saptırır, dIlediğini de doğru yola Iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
İbrahim (44) (Ey Muhammed!) İnsanları, kendIlerine azabın geleceği gün Ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denIlecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?"
İbrahim (52) Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek Ilah olduğunu bIlsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bIldiridir.
Hicr (79) Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom Ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idIler.
Hicr (85) Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekIlde hoşgörü Ile muamele et.
Hicr (96) Şüphesiz biz, Allah Ile beraber başka Ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bIlecekler.
Hicr (98) O halde Rabbini hamd Ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.
Nahl (2) Allah, "Benden başka Ilah yoktur. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının" diye (insanları) uyarmaları için emrini içeren vahiy Ile melekleri kullarından dIlediğine indirir.
Nahl (9) Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dIleseydi hepinizi doğru yola Iletirdi.
Nahl (11) Allah o su Ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >