"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Nahl (12) O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emri Ile sizin hizmetinize verIlmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir mIllet için ibretler vardır.
Nahl (22) Sizin Ilahınız tek bir Ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkâr etmekte, kendIleri de büyüklük taslamaktadırlar.
Nahl (27) Sonra kıyamet günü Allah onları rezIl edecek ve diyecek ki: "Uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede?!" kendIlerine Ilim verIlenler ise şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezIllik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir."
Nahl (36) Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tâğûttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola Iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.
Nahl (37) Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola Iletmez. Onların yardımcıları da yoktur.
Nahl (43) Senden önce de ancak, kendIlerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bIlmiyorsanız Ilim sahiplerine sorun.
Nahl (48) Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu Ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir.
Nahl (51) Allah şöyle dedi: "İki Ilah edinmeyin. O, ancak tek Ilahtır. O halde yalnız benden korkun."
Nahl (58) Onlardan biri, kız Ile müjdelendiği zaman içi öfke Ile dolarak yüzü simsiyah kesIlir!
Nahl (66) Şüphesiz (sağmal) hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı Ile kan arasından (süzülen) içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz.
Nahl (68) Rabbin bal arısına şöyle Ilham etti: "Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan (kovanlardan) kendine evler edin."
Nahl (75) Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle Ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bIlmezler.
Nahl (76) Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dIlsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse Ile eşit olur mu?
Nahl (93) Allah dIleseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dIlediğini saptırır, dIlediğini de doğru yola Iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekIleceksiniz.
Nahl (97) Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli Ile vereceğiz.
Nahl (104) Allah'ın âyetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola Iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır.
Nahl (107) Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola Iletmeyeceğindendir.
Nahl (121) Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola Iletmişti.
Nahl (127) Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı Iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme.
İsra (3) Ey kendIlerini Nûh Ile birlikte (gemide) taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki, o çok şükreden bir kuldu.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >