"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Ta Ha (8) Allah, kendisinden başka hiçbir Ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
Ta Ha (14) "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir Ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl."
Ta Ha (38) "Hani annene Ilham edIlmesi gereken şeyleri Ilham etmiştik:"
Ta Ha (42) "Sen ve kardeşin mucizelerim Ile (desteklenmiş olarak) gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin."
Ta Ha (57) Şöyle dedi: "Ey Mûsâ! Sihrin Ile bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?"
Ta Ha (61) Mûsâ onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size! Allaha karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azap Ile yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır."
Ta Ha (63) Şöyle dedIler: "Şüphesiz bu ikisi, sihirleri Ile sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar."
Ta Ha (65) Sihirbazlar: "Ey Mûsâ! Ya önce atmayı tercih edersin, ya da Ilk atan biz oluruz" dedIler.
Ta Ha (80) (Allah şöyle dedi:) "Ey İsraIloğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tûr'un sağ yanını vadettik ve size kudret helvası Ile bıldırcın indirdik."
Ta Ha (83) (Mûsâ Tûr'a varınca): "Seni, acele Ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?" (dedik.)
Ta Ha (88) Böylece (Samirî) onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. (Samirî ve adamları) "Bu sizin de Ilahınızdır, Mûsâ'nın da Ilahıdır. Öyle iken Mûsâ, (İlahını burada) unuttu (da onu Tûr'da aramaya gitti)" dedIler.
Ta Ha (97) Mûsâ, "ÇekIl git! Artık sen hayatın boyunca (hastalanıp) "Bana dokunmak yok!" diyeceksin.9 Senin için, asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun Ilahına bak! Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.
Ta Ha (98) Sizin Ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir Ilah bulunmayan Allah'tır. O Ilmiyle her şeyi kuşatmıştır
Ta Ha (116) Hani meleklere, "Adem için saygı Ile eğIlin" demiştik de, İblis'ten başka melekler hemen saygı Ile eğIlmişler; İblis bundan kaçınmıştı.
Ta Ha (128) Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendIlerinden önceki nice nesIlleri helak etmiş olmamız, onları doğru yola Iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.
Ta Ha (130) O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd Ile tespih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın
Ta Ha (134) Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azap Ile helâk etseydik mutlaka, "Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezIl olmadan önce âyetlerine uysaydık" derlerdi.
Enbiya (7) Senden önce de ancak kendIlerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bIlmiyorsanız Ilim sahiplerine sorun.
Enbiya (21) Yoksa yerden, ölüleri dirIltebIlecek bir takım Ilahlar mı edindIler?
Enbiya (22) Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka Ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >