"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Enam (93) Allah'a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedIlmemişken, "Bana vahyolundu" diyen, ya da "Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim" diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, "Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve onun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap Ile cezalandırılacaksınız" diyecekleri zaman hallerini bir görsen!
Enam (90) İşte, o peygamberler, Allah'ın doğru yola Ilettiği kimselerdir. (Ey Muhammed!) Sen de onların tuttuğu yola uy. De ki: "Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur'an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır."
Enam (88) İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, kullarından dIlediğini buna Iletip yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı bütün yaptıkları boşa gitmişti.
Enam (87) Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola Ilettik.
Enam (80) Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: "Beni doğru yola Iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Hem sizin ona ortak koştuklarınızdan ben korkmam; ancak Rabbim'in bir şey dIlemiş olması başka. Rabbim'in Ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?"
Enam (74) Hani İbrahim babası Âzer'e, "Sen putları Ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum" demişti.
Enam (75) İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin Ilme erenlerden olsun.
Enam (70) Dinlerini oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendIlerini aldatmış olanları bırak. Hiç kimsenin kazandığı yüzünden mahrumiyete sürüklenmemesi için Kur'an Ile öğüt ver. Yoksa ona Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi. (Kurtuluşu için) her türlü fidyeyi verse de bu ondan kabul edIlmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake sürüklenmiş kimselerdir. Küfre saplanıp kalmalarından dolayı onlara çılgınca kaynamış bir içecek ve elem dolu bir azap vardır.
Enam (68) Âyetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğün vakit başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra (kalk), o zalimler grubu Ile beraber oturma.
Enam (53) Böylece insanların bazısını bazısı Ile denedik ki, "Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü?" desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bIlen değIl mi?
Enam (51) KendIleri için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab'lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur'an Ile) uyar.
Enam (46) De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi de mühürlerse, Allah'tan başka onu size (geri) getirecek Ilah kimmiş?" Bak, biz âyetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz, sonra onlar nasıl yüz çeviriyorlar?
Enam (34) Andolsun ki, senden önce de bir çok Peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edIlmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendIlerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebIlecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberler Ile IlgIli haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.
Enam (24) Bak kendIlerine karşı nasıl yalan söyledIler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma Ilahları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi?
Enam (22) Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede, Ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla.
Enam (19) De ki: "Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah Ile beraber başka Ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz?" De ki: "Ben şahitlik etmem. O, ancak tek bir Ilahtır ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım."
Enam (14) De ki: "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan, beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim." De ki: "Bana, (Allah'a) teslim olanların Ilki olmam emredIldi ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma (denIldi)."
Enam (5) Nitekim hak (Kur'an) kendIlerine gelince onu yalanladılar. Fakat alay ettikleri şeyin haberleri kendIlerine Ilerde gelecektir.
Enam (157) Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (yahudIlere ve hıristiyanlara) indirIldi. Biz onların okumalarından habersiz idik" demeyesiniz, yahut, "Eğer bize kitap indirIlseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk" demeyesiniz, diye bu Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden açıkça bir delIl, bir hidayet ve bir rahmet geldi. Artık Allah'ın âyetlerini yalanlayan ve (insanları) onlardan çeviren kimseden daha zalim kimdir!? İnsanları âyetlerimizden alıkoymaya kalkışanları, yapmakta oldukları engellemeden dolayı azabın en kötüsü Ile cezalandıracağız.
Enam (159) Şu dinlerini parça parça edenler ve kendIleri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, (senin) onlarla hiçbir Ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra (O), yapmakta olduklarını kendIlerine haber verecektir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >