"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Hakka (10) Öyle ki Rablerinin elçilerine karşı geldiler. Bunun üzerine allah da onları gittikçe artan bir azap ile yakaladı.
Hakka (18) O gün (hesap için allah'a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.
Hakka (33) "Çünkü o, azamet sahibi allah'a iman etmiyordu."
Hakka (48) Şüphesiz Kur'an allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Mearic (3) Soran birisi, yükselme yollarının sahibi allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.
Nuh (4) "allah'a ibadet edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz."
Nuh (13) ‘Size ne oluyor da allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?'
Nuh (15) ‘Görmediniz mi allah yedi göğü, tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?'
Nuh (25) Hataları (küfür ve isyanları) yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için allah'tan başka yardımcılar bulamadılar.
Cin (4) "Demek bizim beyinsiz olanımız allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş."
Cin (5) "Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk."
Cin (7) "Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi, allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı."
Cin (12) "Muhakkak ki biz allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık."
Cin (18) "Şüphesiz mescitler, allah'ındır. O halde, allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.
Cin (22) De ki: "Gerçekten beni allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bulamam."
Cin (23) "Ancak allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim allah'a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır."
Cin (28) Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözetleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
Müzzemmil (18) O günle gök (bile) yarılır, allah'ın vadi gerçekleşir.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Müddessir (31) Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >