"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Hac (61) Bu böyle. Çünkü allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
Hac (62) Bu böyle. Çünkü allah hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki allah yücedir, büyüktür.
Hac (63) allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz, allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.
Hac (64) . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır.
Hac (65) Görmüyor musun ki, allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
Hac (69) Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü allah aranızda hüküm verecektir.
Hac (70) Bilmez misin ki kuşkusuz allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfuz'da)dır. Şüphesiz bu allah'a göre çok kolaydır.
Hac (71) Onlar, allah'ı bırakıp, hakkında allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.
Hac (72) Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki: "Şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi: Ateş... allah onu kafirlere vaad etti. Ne kötü varış yeridir orası!"
Hac (73) Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.
Hac (74) allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Hac (75) allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Hac (76) Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep allah'a döndürülür.
Hac (78) allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!
Müminun (14) Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" 2yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan allah'ın şânı ne yücedir!
Müminun (23) Andolsun biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. allah'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?" dedi.
Müminun (24) Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."
Müminun (28) Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran allah'a hamd olsun" de.
Müminun (33) O peygamberin kavminden, allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor."
Müminun (38) "Bu, allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >