"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Bakara (199) Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Bakara (200) Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döneminde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla allah'ı anın. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz! Bize (vereceğini) bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur.
Bakara (202) İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. allah, hesabı pek çabuk görendir.
Bakara (203) Sayılı günlerde allah'ı anın (telbiye ve tekbir getirin). Kim iki gün içinde acele edip (Mina'dan Mekke'ye) dönerse, ona günah yoktur. Kim geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bu, allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin.
Bakara (204) İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır.
Bakara (205) O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. allah ise bozgunculuğu sevmez.
Bakara (207) İnsanlardan öylesi de vardır ki, allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. allah kullarına çok şefkatlidir.
Bakara (209) Size apaçık deliller geldikten sonra, eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki allah, gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Bakara (210) Onlar (böyle davranmakla), bulut gölgeleri içinde allah'ın (azabının) ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler allah'a döndürülür.
Bakara (211) İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz allah, cezası pek çetin olandır.
Bakara (212) İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman edenlerle alay etmektedirler. allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. allah dilediğine hesapsız rızık verir.
Bakara (213) İnsanlar tek bir ümmetti. allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. allah dilediğini doğru yola iletir.
Bakara (214) Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber mü'minler, "allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki allah'ın yardımı pek yakındır.
Bakara (215) Sana allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten allah onu hakkıyla bilir."
Bakara (216) Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bakara (217) Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır. allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.
Bakara (218) İman edenler, hicret edenler, allah yolunda cihad edenler; şüphesiz bunlar allah'ın rahmetini umarlar. allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Bakara (219) Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı zahiri) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür." Yine sana allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "İhtiyaçtan arta kalanı." allah size âyetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.
Bakara (220) Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp (birlikte yaşar)sanız (sakıncası yok). (Onlar da) sizin kardeşlerinizdir. allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Bakara (221) İman etmedikleri sürece allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. allah'a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü'min bir cariye allah'a ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece allah'a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. allah'a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de, iman eden bir köle, allah'a ortak koşan bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar ateşe çağırırlar, allah ise izniyle, cennete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara âyetlerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >