"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Nisa (90) Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp (tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; allah, onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir.
Nisa (92) Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mü'min köleyi azad etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. (Öldürülen kimse) mü'min olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mü'min bir köle azad etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mü'min bir köle azad etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın, allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay ardarda oruç tutması gerekir. allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (93) Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
Nisa (94) Ey iman edenler! allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen mü'min değilsin" demeyin. allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de allah size lütufta bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Nisa (96) Mü'minlerden özür sahibi olmaksızın (cihattan geri kalıp) oturanlarla, allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır.Gerçi allah (mü'minlerin) hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nisa (99) Umulur ki, allah bu kimseleri affeder. Çünkü allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.
Nisa (100) Kim allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer de bulur, genişlik de. Kim allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı allah'a düşer. allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
Nisa (102) (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekat kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silahlarını yanlarına alsınlar. İnkar edenler arzu ederler ki, silahlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz allah inkarcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
Nisa (103) Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, mü'minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.
Nisa (104) Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (105) (Ey Muhammed!) Biz sana Kitab'ı (Kur'an'ı) hak olarak indirdik ki, insanlar arasında allah'ın sana öğrettikleri ile hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma.
Nisa (106) allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nisa (107) Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira allah, hiçbir haini, hiçbir günâhkarı sevmez.
Nisa (108) Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da allah'tan gizlenmezler. Halbuki allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. allah onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Nisa (109) İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları allah'a karşı kim savunacak, yahut kim onlara vekil olacak?
Nisa (110) Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da allah'tan bağışlama dilerse, allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
Nisa (111) Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (113) (Ey Muhammed!) Eğer allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. allah sana kitabı (Kur'an'ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. allah'ın sana lütfu çok büyüktür.
Nisa (114) Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz.
Nisa (116) Şüphesiz allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >