"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Yusuf (88) Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz allah sadaka verenleri mükafatlandırır" dediler.
Yusuf (90) Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, "Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. allah bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez" dedi.
Yusuf (91) Dediler ki: "allah'a andolsun, gerçekten allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik."
Yusuf (92) Yûsuf dedi ki: "Bugün size kınama yok. allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.
Yusuf (96) Müjdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size, allah tarafından, sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi.
Yusuf (97) Oğulları, "Ey babamız! allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik" dediler.
Yusuf (106) Onların çoğu allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.
Yusuf (107) Yoksa allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular?
Yusuf (108) De ki: "İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek allah'a çağırırız. allah'ın şanı yücedir. Ben allah'a ortak koşanlardan değilim."
Yusuf (109) Biz senden önce de, memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?
Rad (2) allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi (hakkıyla) düzenler, yürütür, âyetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
Rad (8) allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir.
Rad (11) İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe allah onların durumunu değiştirmez. allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.
Rad (13) Gök gürlemesi O'na hamd ederek tespih eder. Melekler de O'nun korkusundan tespih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki O, azabı çok şiddetli olandır.
Rad (15) Göklerde ve yerde kim varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam allah'a boyun eğer.
Rad (16) De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."
Rad (17) O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte allah, hak ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte allah böyle misaller verir.
Rad (20) Onlar, allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır
Rad (21) Onlar, allah'ın riâyet edilmesini emrettiği haklara riâyet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.
Rad (22) Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >