"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Tegabun (2) O, sizi yaratandır. Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mü'mindir. allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Tegabun (4) Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
Tegabun (6) Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.
Tegabun (7) İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbette haber verilecektir. Bu, allah'a kolaydır."
Tegabun (8) Artık siz allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nûra (Kur'an'a) iman edin. allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Tegabun (9) Toplanma vakti için allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim allah'a inanır ve salih amel işlerse, allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.
Tegabun (11) allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim allah'a inanırsa, allah onun kalbini doğruya iletir. allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Tegabun (12) allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
Tegabun (13) allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız allah'a tevekkül etsinler.
Tegabun (14) Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Tegabun (15) Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; allah katında ise büyük bir mükafat vardır.
Tegabun (16) O halde, gücünüz yettiği kadar allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Tegabun (17) Eğer siz allah'a güzel bir borç verirseniz allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. allah şükrün karşılığını verendir, Halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
Talak (1) Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar allah'ın sınırlarıdır. Kim allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.
Talak (2) Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği allah için dosdoğru yapın. İşte bununla allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim allah'a karşı gelmekten sakınırsa allah ona bir çıkış yolu açar.
Talak (3) Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz allah emrini yerine getirendir. allah her şeye bir ölçü koymuştur.
Talak (4) Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim allah'a karşı gelmekten sakınırsa, allah ona işinde bir kolaylık verir.
Talak (5) İşte bu, allah'ın size indirdiği emridir. Kim allah'a karşı gelmekten sakınırsa, allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.
Talak (7) Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, allah'ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.
Talak (10) allah, ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman etmiş olan akıl sahipleri, allah'a karşı gelmekten sakının! allah, size bir zikir (Kur'an) indirdi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >