"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Hac (28) Gelsinler ki, kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde5 (onları kurban ederken) allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.
Hac (30) Bu böyle. Kim allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında6 bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.
Hac (31) allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir
Hac (32) Bu böyle. Her kim de allah'ın nişanelerini (kurbanlıklarını) yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından (allah'a karşı gelmekten sakınmasından)dır.
Hac (34) Her ümmet için, allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!
Hac (35) Onlar, allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden allah yolunda harcayan kimselerdir.
Hac (36) Kurbanlık büyük baş hayvanları da sizin için allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken (kurban edeceğinizde) üzerlerine allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.
Hac (37) Onların etleri ve kanları asla allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
Hac (38) Şüphesiz, allah inananları savunur. Doğrusu allah hiçbir haini, nankörü sevmez.
Hac (39) Kendilerine savaş açılan müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihad için izin verildi. Şüphe yok ki allah'ın onlara yardım etmeğe gücü yeter.
Hac (40) Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi. Şüphesiz ki allah kendi dinine yardım edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Hac (41) Onlar öyle kimselerdir ki, şâyet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin âkıbeti allah'a aittir.
Hac (47) Bir de senden acele azap istiyorlar. Halbuki allah asla va'dinden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.
Hac (52) Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra allah âyetlerini sağlamlaştırır. allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hac (53) allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.
Hac (54) Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki allah iman edenleri doğru yola iletir.
Hac (56) İşte o gün mülk (hükümranlık) allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.
Hac (58) allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Hac (59) Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
Hac (60) Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki allah çok affedendir, çok bağışlayandır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >