"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Kasas (83) İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.
Kasas (85) Kur'an'ı sana farz kılan allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir."
Kasas (87) allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbin'e çağır ve sakın allah'a ortak koşanlardan olma!
Kasas (88) Sen allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Ankebut (3) Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.
Ankebut (5) Her kim allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Ankebut (6) Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz allah âlemlere muhtaç değildir.
Ankebut (10) İnsanlardan öyleleri vardır ki, "allah'a inandık" derler. Ama allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, "Biz de sizinle beraberdik" derler. allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
Ankebut (11) allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir.
Ankebut (17) "Siz allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."
Ankebut (19) Onlar, allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu allah'a göre kolaydır.2
Ankebut (20) De ki: "Yeryüzünde dolaşın da allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır) Şüphesiz allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter."
Ankebut (22) Siz, yerde de gökte de (allah'ı) aciz bırakacak değilsiniz. Sizin allah'tan başka ne bir dostunuz, ne de bir yardımcınız vardır.
Ankebut (23) allah'ın âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler var ya; işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.
Ankebut (24) (İbrahim'in) kavminin cevabı, "Onu öldürün veya yakın" demekten ibaret oldu. allah da onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.
Ankebut (25) İbrahim onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkar edip tanımayacak; kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır."
Ankebut (29) "Siz hâlâ erkeklere yanaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?" Kavminin cevabı, "Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi allah'ın azabını getir bize" demeden ibaret oldu.
Ankebut (36) Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, "Ey kavmim! allah'a kulluk edin. Ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" dedi.
Ankebut (40) Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. allah onlara zulmediyor değildi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Ankebut (41) allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >