"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Fetih (5) Bütün bunlar allah'ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, allah katında büyük bir başarıdır.
Fetih (6) Bir de, allah'ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, allah'a ortak koşan erkeklere ve allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Fetih (7) Göklerin ve yerin orduları allah'ındır. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fetih (9) Ey insanlar! allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam allah'ı tespih edesiniz diye (Peygamber'i gönderdik.)
Fetih (10) Sana bîat edenler ancak allah'a bîat etmiş olurlar.2 allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. allah'a verdiği sözü yerine getirene, allah büyük bir mükâfat verecektir.
Fetih (11) Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, "Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; allah'tan bizim için af dile" diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: "allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, allah yaptıklarınızdan haberdardır."
Fetih (13) Kim allah'a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık.
Fetih (14) Göklerin ve yerin hükümranlığı allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Fetih (15) Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, "Bırakın biz de sizinle gelelim" diyeceklerdir. Onlar allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: "Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. allah önceden böyle buyurmuştur." Onlar, "Bizi kıskanıyorsunuz" diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar.
Fetih (16) Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanlarına de ki: "Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, allah sizi elem dolu bir azaba uğratır."
Fetih (17) Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaşa katılmak zorunda değillerdir.) Kim allah'a ve Peygamberine itaat ederse, allah onu, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu elem dolu bir azaba uğratır.
Fetih (19) Şüphesiz allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fetih (20) allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (allah böyle yaptı) ki, bunlar mü'minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.
Fetih (21) Henüz elde edemediğiniz, fakat allah'ın, ilmiyle kuşattığı başka (kazançlar) da vardır. allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Fetih (23) allah'ın ötedenberi işleyip duran kanunu (budur). allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Fetih (24) O, Mekke'nin göbeğinde, sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
Fetih (25) Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (allah Mekke'ye girmenize izin verirdi). allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.
Fetih (26) Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (allah'a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zâten onlar buna lâyık ve ehil idiler. allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Fetih (27) Andolsun, allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.
Fetih (28) O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak allah yeter.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >