"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Rum (54) allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.
Rum (56) Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise onlara şöyle diyeceklerdir: "Andolsun, siz, allah'ın yazısına göre, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz."
Rum (57) O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.
Rum (59) allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.
Rum (60) Sabret. Şüphesiz, allah'ın va'di gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesinler.
Lokman (32) Onları (denizde,) bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini allah'a has kılarak ona yalvarırlar. allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim âyetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.
Lokman (31) Görmedin mi ki, gemiler allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. allah bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.
Lokman (30) Bu böyledir. Çünkü allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise bâtıldır. Şüphesiz allah yücedir, büyüktür.
Lokman (29) Görmedin mi ki allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri (kendi yörüngesinde) belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.
Lokman (28) (Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Lokman (27) Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Lokman (26) Göklerde ve yerde ne varsa allah'ındır. Şüphesiz allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır.
Lokman (25) Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, mutlaka "allah" derler. De ki, "Hamd allah'a mahsustur." Fakat onların çoğu bilmezler.
Lokman (23) Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. allah göğüslerin içindekini (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
Lokman (22) Kim iyilik yaparak kendini allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak allah'a varır.
Lokman (20) Göklerde, yerde ne varsa hepsini allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
Lokman (18) "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."
Lokman (16) (Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, allah onu çıkarır getirir. Çünkü allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır."
Lokman (13) Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! allah'a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."
Lokman (12) Andolsun, biz Lokmân'a "allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >