"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Tevbe (18) allah'ın mescitlerini, ancak allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.
Tevbe (19) Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını, allah'a ve âhiret gününe iman edip allah yolunda cihad eden kimse(lerin amelleri) gibi mi tuttunuz? Bunlar allah katında eşit olmazlar. allah zâlim topluluğu doğru yola erdirmez.
Tevbe (20) İman edip hicret eden ve allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri, allah katında daha üstündür. İşte onlar, başarıya erenlerin ta kendileridir.
Tevbe (22) Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz, allah katında büyük bir mükafat vardır.
Tevbe (24) De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticâret ve beğendiğiniz meskenler size allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgili ise, artık allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez."
Tevbe (25) Andolsun, allah birçok yerde ve Huneyn savaşı gününde size yardım etmiştir. Hani, çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat (bu çokluk) size hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet (bozularak) gerisin geriye dönüp kaçmıştınız.
Tevbe (26) Sonra allah, Resûlü ile mü'minler üzerine kendi katından güven duygusu ve huzur indirdi. Bir de sizin göremediğiniz ordular indirdi ve inkar edenlere azap verdi. İşte bu, inkârcıların cezasıdır.
Tevbe (27) Sonra allah, bunun ardından yine dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Tevbe (28) Ey iman edenler! allah'a ortak koşanlar ancak bir pislikten ibarettir. Artık bu yıllarından sonra, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, allah dilerse lütfuyla sizi zengin kılar. Şüphesiz allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Tevbe (29) Kendilerine kitap verilenlerden allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, allah'ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam'ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.
Tevbe (30) Yahudiler, "Üzeyr allah'ın oğludur" dediler. Hırıstiyanlar ise, "İsa Mesih allah'ın oğludur" dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!
Tevbe (31) (Yahudiler) allah'ı bırakıp, hahamlarını; (hırıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
Tevbe (32) allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler hoşlanmasalar da allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz.
Tevbe (33) O, allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
Tevbe (34) Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.
Tevbe (36) Şüphesiz allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın. Bilin ki allah, kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
Tevbe (37) Haram ayları ertelemek, ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece allah'ın haram kıldığını helal kılmak için Haram ayı bir yıl helâl, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri, kendilerine süslenip güzel gösterildi. allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
Tevbe (39) Eğer allah yolunda sefere çıkmazsanız, sizi elem dolu bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Siz ise ona hiçbir zarar veremezsiniz. allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Tevbe (40) Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz ki) inkar edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke'den) çıkardıkları zaman, ona bizzat allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, "Üzülme, çünkü allah bizimle berâber" diyordu. allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. allah'ın sözü ise en yücedir. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Tevbe (41) Gerek yaya olarak, gerek binek üzerinde allah yolunda sefere çıkın. Mallarınızla, canlarınızla allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >