"allah" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "allah" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2042

SURE ADI AYET
Nisa (117) Onlar, allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.
Nisa (118) allah o şeytana lânet etti ve o da, "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi.
Nisa (119) "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Nisa (122) İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. allah gerçek bir va'dde bulunmuştur. Kimdir sözü allah'ınkinden daha doğru olan?
Nisa (123) İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
Nisa (125) Kimin dini, iyilik yaparak kendini allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? allah İbrahim'i dost edindi.
Nisa (126) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. allah, her şeyi kuşatıcıdır.
Nisa (127) Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı allah veriyor." Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz allah onu bilir.
Nisa (128) Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Nisa (129) Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
Nisa (130) Eğer ayrılırlarsa, allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (131) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de "allah'a karşı gelmekten sakının" diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. allah zengindir, övülmeye layıktır.
Nisa (132) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. Vekil olarak allah yeter.
Nisa (133) Ey insanlar! allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. allah buna hakkıyla gücü yetendir.
Nisa (134) Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da allah katındadır. allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Nisa (135) Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Nisa (136) Ey iman edenler! allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Nisa (137) İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
Nisa (139) Onlar, mü'minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref allah'a aittir.
Nisa (140) Oysa allah size Kitapta (Kur'an'da) "allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sonraki Sayfa >