"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Muhammed (27) Melekler, onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken halleri nasıl olacak?
Muhammed (28) Bu, allah'ı gazaplandıran şeylere uydukları ve onun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.
Muhammed (29) Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
Muhammed (30) Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de, sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun, sen onları, konuşma tarzlarından da tanırsın. allah yaptıklarınızı bilir.
Muhammed (32) İnkâr edenler, allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine hidayet yolu belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler hiçbir şekilde allah'a zarar veremezler. allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır.
Muhammed (33) Ey iman edenler! allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.
Muhammed (34) İnkâr eden, allah yolundan alıkoyan, sonra da inkarcılar olarak ölenler var ya, allah onları asla bağışlamayacaktır.
Muhammed (35) Sakın za'f göstermeyin. Üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.
Muhammed (36) Şüphesiz dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer inanır ve allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı (tamamen sarf etmenizi) istemez.
Muhammed (38) İşte sizler, allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. allah her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer ondan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar sizin gibi olmazlar.
Fetih (3) Ta ki allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve allah sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.
Fetih (4) O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları allah'ındır. allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fetih (5) Bütün bunlar allah'ın; inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu, allah katında büyük bir başarıdır.
Fetih (6) Bir de, allah'ın, hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, allah'a ortak koşan erkeklere ve allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun! allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir!
Fetih (7) Göklerin ve yerin orduları allah'ındır. allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Fetih (9) Ey insanlar! allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam allah'ı tespih edesiniz diye (Peygamber'i gönderdik.)
Fetih (10) Sana bîat edenler ancak allah'a bîat etmiş olurlar.2 allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. allah'a verdiği sözü yerine getirene, allah büyük bir mükâfat verecektir.
Fetih (11) Bedevîlerin (savaştan) geri bırakılanları sana, "Bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu; allah'tan bizim için af dile" diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki: "allah sizin bir zarara uğramanızı dilerse, yahut bir yarar elde etmenizi dilerse, ona karşı kimin bir şeye gücü yeter? Hayır, allah yaptıklarınızdan haberdardır."
Fetih (13) Kim allah'a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık.
Fetih (14) Göklerin ve yerin hükümranlığı allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >