"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Kasas (71) De ki: "Ne dersiniz? allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?"
Kasas (72) De ki: "Ne dersiniz? allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hâlâ görmeyecek misiniz?"
Kasas (73) allah, rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.
Kasas (74) allah'ın, onlara seslenerek, "Hani benim, var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım"? diyeceği günü hatırla.
Kasas (75) Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve (kafirlere), "Kesin delilinizi getirin" deriz. Onlar da gerçeğin allah'a ait olduğunu bilirler ve (allah'a ortak diye) uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir.
Kasas (76) Şüphesiz Kârûn, Mûsâ'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme! Çünkü allah böbürlenip şımaranları sevmez."
Kasas (77) "allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü allah bozguncuları sevmez."
Kasas (78) Kârûn, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir" dedi. O, allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü allah hepsini bilir).
Kasas (80) Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur" dediler.
Kasas (81) Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi!
Kasas (82) Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, "Vay! Demek ki allah, kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve (dilediğine) kısarmış. allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak" demeye başladılar.
Kasas (83) İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç, allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.
Kasas (85) Kur'an'ı sana farz kılan allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki: "Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir."
Kasas (87) allah'ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbin'e çağır ve sakın allah'a ortak koşanlardan olma!
Kasas (88) Sen allah ile beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Ankebut (3) Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.
Ankebut (5) Her kim allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Ankebut (6) Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz allah âlemlere muhtaç değildir.
Ankebut (10) İnsanlardan öyleleri vardır ki, "allah'a inandık" derler. Ama allah uğrunda bir ezaya uğratılınca insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi allah'ın azabı gibi tutar. Andolsun, Rabbinden bir yardım gelecek olsa mutlaka, "Biz de sizinle beraberdik" derler. allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir?
Ankebut (11) allah, elbette kendisine iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >