"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Nisa (130) Eğer ayrılırlarsa, allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar (başkalarına muhtaç bırakmaz). allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (131) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de, size de "allah'a karşı gelmekten sakının" diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz, (bilin ki) göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. allah zengindir, övülmeye layıktır.
Nisa (132) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. Vekil olarak allah yeter.
Nisa (133) Ey insanlar! allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. allah buna hakkıyla gücü yetendir.
Nisa (134) Kim dünya sevabı (nimeti) istiyorsa (bilsin ki), dünya sevabı da, ahiret sevabı da allah katındadır. allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Nisa (135) Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Nisa (136) Ey iman edenler! allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.
Nisa (137) İman edip sonra inkâr eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya; allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir.
Nisa (139) Onlar, mü'minleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref allah'a aittir.
Nisa (140) Oysa allah size Kitapta (Kur'an'da) "allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.
Nisa (141) Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kâfirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üstünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.
Nisa (142) Münafıklar, allah'ı aldatmaya çalışırlar. allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve allah'ı pek az anarlar.
Nisa (143) Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
Nisa (144) Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?
Nisa (146) Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar mü'minlerle beraberdirler. allah mü'minlere büyük bir mükafat verecektir.
Nisa (147) Eğer şükreder ve iman ederseniz, allah size niye azab etsin ki? allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir.
Nisa (148) allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Nisa (149) Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Nisa (151) Şüphesiz, allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya;işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır
Nisa (152) allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara allah mükafatlarını verecektir. allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >