"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Nisa (106) allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nisa (107) Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira allah, hiçbir haini, hiçbir günâhkarı sevmez.
Nisa (108) Bunlar, insanlardan gizlenmeye çalışırlar da allah'tan gizlenmezler. Halbuki allah, geceleyin, razı olmayacağı sözleri kurarlarken onlarla beraberdir. allah onların yaptıklarını (ilmiyle) kuşatmıştır.
Nisa (109) İşte siz öyle kimselersiniz (ki, diyelim) dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü onları allah'a karşı kim savunacak, yahut kim onlara vekil olacak?
Nisa (110) Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da allah'tan bağışlama dilerse, allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.
Nisa (111) Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nisa (113) (Ey Muhammed!) Eğer allah'ın sana lütuf ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar, ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler. allah sana kitabı (Kur'an'ı) ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. allah'ın sana lütfu çok büyüktür.
Nisa (114) Bir sadaka vermeyi, yahut iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenleri hariç, onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, biz ona büyük bir mükâfât vereceğiz.
Nisa (116) Şüphesiz allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. allah'a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.
Nisa (117) Onlar, allah'ı bırakıp ancak dişilere tapıyorlar.Halbuki (aslında) azgın bir şeytana tapmaktadırlar.
Nisa (118) allah o şeytana lânet etti ve o da, "Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım" dedi.
Nisa (119) "Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de allah'ın yarattığını değiştirecekler." Kim allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür.
Nisa (120) Şeytan onlara (birçok) va'dde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.
Nisa (122) İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. allah gerçek bir va'dde bulunmuştur. Kimdir sözü allah'ınkinden daha doğru olan?
Nisa (123) İş, ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır. O kendisine allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir.
Nisa (125) Kimin dini, iyilik yaparak kendini allah'a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim'in dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzeldir? allah İbrahim'i dost edindi.
Nisa (126) Göklerdeki her şey, yerdeki her şey allah'ındır. allah, her şeyi kuşatıcıdır.
Nisa (127) Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: "Onlar hakkında size fetvayı allah veriyor." Kitapta, kendilerine (verilmesi) farz kılınan (miras)ı vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair, size okunmakta olan âyetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz allah onu bilir.
Nisa (128) Eğer bir kadın kocasının, kendisine kötü davranmasından, yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır (elverişli) kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Nisa (129) Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyle ise (birine) büsbütün gönül verip ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >