"al" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "al" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2308

SURE ADI AYET
Hac (53) allah şeytanın verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunanlar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi kılmak için böyle yapar. Hiç şüphesiz ki o zalimler derin bir ayrılık içindedirler.
Hac (54) Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki allah iman edenleri doğru yola iletir.
Hac (56) İşte o gün mülk (hükümranlık) allah'ındır. O, insanların arasında hükmünü verir. Artık iman edip salih ameller işlemiş olanlar Naîm Cennetleri'ndedirler.
Hac (57) İnkar edip âyetlerimizi yalanlamış olanlara gelince, onlar için de alçaltıcı bir azap vardır.
Hac (58) allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Hac (59) Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz allah hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
Hac (60) Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse, elbette allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki allah çok affedendir, çok bağışlayandır.
Hac (61) Bu böyle. Çünkü allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki allah hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
Hac (62) Bu böyle. Çünkü allah hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki allah yücedir, büyüktür.
Hac (63) allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz, allah çok lütufkârdır, hakkıyla haberdardır.
Hac (64) . Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Şüphesiz ki allah elbette zengindir, elbette övgüye layıktır.
Hac (65) Görmüyor musun ki, allah bütün yerdekileri ve emri uyarınca denizde akıp gitmekte olan gemileri sizin hizmetinize vermiştir. İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor. Şüphesiz ki allah insanlara karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.
Hac (69) Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü allah aranızda hüküm verecektir.
Hac (70) Bilmez misin ki kuşkusuz allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi bir kitapta (Levh-i mahfuz'da)dır. Şüphesiz bu allah'a göre çok kolaydır.
Hac (71) Onlar, allah'ı bırakıp, hakkında allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.
Hac (72) Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman o kafirlerin yüz ifadelerinden inkarlarını anlarsın. Neredeyse, kendilerine âyetlerimizi okuyanlara hışımla saldıracaklar. De ki: "Şimdi size bu durumdan daha beterini haber vereyim mi: Ateş... allah onu kafirlere vaad etti. Ne kötü varış yeridir orası!"
Hac (73) Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de.
Hac (74) allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.
Hac (75) allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Hac (76) Onların önlerindekini de (yaptıklarını da), arkalarındakini de (yapacaklarını da) bilir. Bütün işler hep allah'a döndürülür.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Sonraki Sayfa >